Viết Status Có Màu


😇 Chào Anh Em Nay Mình Hướng Dẫn Anh Em Viết Chữ Màu !💟 Trên Facebook Cái Này Chỉ Nhìn Thấy Cho Những Ai Dùng Facebook Lite Thôi Nhé ! Còn Trên Máy Tính Or Trên Trình Duyệt Sẽ Bị Lộ Ra Hết .


B1: Đoạn Code Mặc Định Chữ Màu : <fg=b0...>
+ Ngay Chỗ ... Là Mã Màu Nhé ! Nhớ Giữ Chữ b0 nếu muốn thay mã màu khác nhé !  Vd: <fg=b0ff00ff> chữ cần ghi . nó sẽ ra màu xanh .

B2: Đoạn Code Tô Hết Chữ . fg các bạn chuyển thành bg   là ok còn lại giữ nguyên : <bg=b0...> Ngay Chỗ ... Là Mã Màu .
 Vd: <bg=b0ff00ff> chữ cần viết . nó sẽ tô từ đầu đến cuối chữ.

Một Số Mã Màu Tham Khảo


+ Đây là đoạn code Nguyễn Hoàng Long 😊 Từng Chữ Có Từng Màu Khác Nhau Như Ảnh Trên : <fg=b000ff00><bg=b03300FF>N<bg=b000DD00>g<bg=b0FF99FF>u<bg=b0FF0033>y<bg=b00000DD><bg=b0006666>n <bg=b00ff00>H<bg=b0660033>o<bg=b0FF3333>à<bg=b000FFFF>n<bg=b000FF33>g <bg=b0006633>L<bg=b0CC0066>o<bg=b0009900>n<bg=b00033CC>g.
Ae có thể dựa vào đó hoặc chế biến sao cho đẹp 😇 code trên mình đã phối hợp giữ fg vs bg ! chúc Ae thành công . 


                                                            

Không có nhận xét nào