Hướng dẫn kiểm tra thông tin của một Website bằng WHOIS

Hiện nay trên thế giới có hàng triệu Website lớn nhỏ khác nhau. Mỗi Website đi kèm với 1 tên miền (domain) là địa chỉ để truy cập. Chắc hẵn bạn từng có suy nghĩ làm sao để biết ai là người sở hữu Website đó. Bạn cần liên hệ với chủ Website để trao đổi công việc hoặc đơn giản là khám phá về quyền sở hữu Website. Với cách thức tra cứu thông tin tên miền bằng Whois bạn sẽ có được tên chủ sở hữu, số điện thoại, địa chỉ nhà…

Kiểm tra chủ sở hữu Website bằng công cụ Whois

WHOIS là cơ sở dữ liệu chứa tất cả các tên miền đã đăng ký. Khi bạn đăng ký một tên miền, Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (ICANN) yêu cầu nhà đăng ký tên miền gửi thông tin liên hệ cá nhân của bạn đến cơ sở dữ liệu của WHOIS. Khi thông tin của bạn xuất hiện trong dữ liệu, mọi người có thể kiểm tra tên miền của bạn bằng công cụ tìm kiếm WHOIS.
Thông tin tên miền khi bạn kiểm tra bằng sẽ cho ra kết quả:

Không có nhận xét nào